Specialsökboken är skickad på tryck!

Vi har nu lagt vår sista hand på Specialsöksboken och den är skickad på tryck. Den beräknas anlända i färdigt format i slutet av November!