Kungliga Hundars Förlag

Välkommen till Kungliga Hundars Förlag, det lilla förlaget med de stora hundböckerna. Vi önskar finnas som ett komplement till befintliga hundförlag och har som mål att ge ut innehållsrika och fina böcker för dig som älskar hundar.